איתור כשלי איטום
(Sealing problems)

הטיפול בבעיות איטום שנגרמו עקב איטום לקוי מלכתחילה
במבנה, או מהזנחה רבת שנים,
כולל גם שיקום הבטון וגם טיפול בעובש.